TELEFON: 031 341 161 | E-POŠTA: info@neksus.si  NEKSUS AGENCIJA: Stara cesta 41, 2311 Hoče

IZTERJAVA DOLGOV

INEKSUS agencija d.o.o., je pravna pisarna specializirana za IZTERJAVO vseh vrst denarnih terjatev – izterjava dolgov! Naša naloga in cilj je strankam nuditi celovite pravne storitve s poudarkom na izterjevanju dolgov ter s tem odpravljanje plačilne nediscipline v Sloveniji!

Ni se vam več potrebno ukvarjati in izgubljati dragocenega časa, skrbi in živcev z DOLŽNIKI. To za vas prevzamemo mi! HITRO in UČINKOVITO bomo poskrbeli za izterjavo vašega zasluženega denarja.

Opravimo KAKRŠNOKOLI IZTERJAVO VAŠEGA DOLŽNIKA oz. DOLŽNIKOV! Izterjave opravljamo BREZ STROŠKOV – plačilo/nagrada za uspešno izterjavo je odvisna od uspešne realizacije!

V kolikor pri izvensodni izterjavi nismo uspešni, na vašo željo nadaljujemo z vložitvijo izvršbe oz. e-izvršbe v vašem imenu. Elektronska izvršba bistveno pospeši, poenostavi in poceni potek izvršbe!

Izterjava dolgov fizične osebe – izterjava dolgov pravne osebe

NEKSUS AGENCIJA, d.o.o., je izkušena pravna pisarna na področju IZTERJAVE vseh vrst denarnih terjatev – dolgov ter drugih pravnih storitev! Storitve zajemajo izterjavo tako PRAVNIH kot tudi FIZIČNIH oseb, ne glede na višino in starost dolga!

NEKSUS AGENCIJA, d.o.o., je družba – pravna pisarna, ki vam nudi celoten spekter pravnega svetovanja in storitev na različnih pravnih področjih.

Stopite v stik z nami, da vam predstavimo naše storitve in postopke ter se tudi Vi pridružite številnim zadovoljnim strankam, ki so nam zaupali izterjavo svojih terjatev ali kakršno koli drugo pravno svetovanje.

Izterjava v okviru izvensodne izterjave:

 • oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju, izračun obresti
 • sestava dopisov – opominov dolžnikom, odgovorov na opomine upnikov, pozivov k plačilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov,
 • vzpostavitev kontakta z dolžnikom, sestanek z dolžnikom mediacije, asignacije, prikaz sodnih kazenskih in finančnih posledic
 • svetovanje o možnostih izterjave oziroma uspešnosti postopka,
 • izdelava pisnih pravnih mnenj,
 • upravljanje s terjatvami upnikov.

Izterjava z e-izvršbo:

 • izterjava; na podlagi verodostojnih listin priprava, izdelava in vložitev izvršbe v vašem imenu in na vaš račun. Angažiranje izvršitelja za hiter in kvaliteten rubež.
 • pomoč in svetovanje pri pripravi izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig …) ali izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine …),
 • pomoč in svetovanje pri pripravi poizvedb o dolžnikovem premoženju (poizvedba o zaposlitvi, poizvedba o lastništvu nepremičnin in motornih vozil, poizvedba o računih pri bankah in hranilnicah, poizvedba o davčni številki, prebivališču in drugih osebnih podatkih, poizvedba o lastništvu vrednostnih papirjev),
 • pomoč in svetovanje pri pripravi vlog, zlasti urgenc, predlogov za nadaljevanje postopka, za postavitev izvršitelja, za opravo rubeža, za podaljšanje roka, delnega ali celotnega umika izvršilnega predloga oziroma izvršilnega sredstva, potrditev pravnomočnosti ter drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospešitev postopka, odloga za izvršbo,
 • pomoč in svetovanje pri pripravi obrazloženih vlog, zlasti dopolnitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, zahteve za sodno presojo izvršiteljevih stroškov, predloga za predložitev dolžnikovega premoženja, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih potrebnih vlog,
 • pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov začasnih in prehodnih odredb ter ugovorov zoper le-te.

Pridobitev javnih listin:

 • pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, izpiskov iz sodnega registra ter drugih izpiskov in podatkov, potrebnih za uspešno izterjavo.

Kako začeti?

 1. POKLIČITE ali pošljite e-mail (predstavite vaš problem in posredujte potrebne podatke – račun, IOP-je, SODBE, sklepe izvršb…), MI PREVERIMO IN ANALIZIRAMO TERJATEV;
 2. Predstavimo vam naše mnenje, podamo predlog, opišemo postopek in vam pripravimo ponudbo. PLAČILO je PROVIZIJA OD USPEŠNE IZTERJAVE;
 3. Če se ODLOČITE, se lahko sestanemo ali pa vam pošljemo pogodbo in pooblastilo ter  začnemo s potrebnimi postopki.
 4. Plačate pravičen in dogovorjen % provizije, samo v primeru poplačila dolga.

HITRO IN UČINKOVITO BOMO POSKRBELI ZA IZTERJAVO VAŠEGA ZASLUŽENEGA DENARJA!