TELEFON: 031 341 161 | E-POŠTA: info@neksus.si  NEKSUS AGENCIJA: Stara cesta 41, 2311 Hoče

NEKSUS agencija

Spoštovani,

Smo zelo izkušena, ambiciozna družba katere poglavitna dejavnost je podjetniško in pravno svetovanje. V delovno področje naše družbe spadajo pravne in podjetniške storitve, ki jih v velikih poslovnih sistemih opravljajo pravni oddelki ali druge specializirane službe, manjši gospodarski subjekti pa se poslužujejo zunanjih pravnih in drugih strokovnjakov. V želji zagotoviti manjšim gospodarskim subjektom vse pravne in podjetniške storitve na enem mestu, je bila ustanovljena naša družba. Ustanovitelji družbe so univ. dipl. pravniki in podjetniki, ki so si z večletnimi delom v različnih podjetjih in ustanovah pridobili ustrezno znanje in izkušnje za zagotavljanje ustreznega in kvalitetnega pravnega suporta.

Družba je specializirana za pravno svetovanje, pri čemer je še posebej potrebno izpostaviti področje izterjave neplačanih zapadlih obveznosti. Kot večina gospodarskih subjektov se tudi vi verjetno srečujete z vrsto neplačanih zapadlih obveznosti.

Neplačilo opravljenih storitev ali dobavljenega blaga povzroča upniku vrsto nevšečnosti. Brez lastne krivde se mora upnik soočiti z dejstvom, da je moral za neplačano storitev ali dobavo blaga plačati davek na dodano vrednost (v kolikor je upnik davčni zavezanec), da je zaradi neplačila zašel v likvidnostne težave in v dolgove pri svojih upnikih ter, da zaradi neplačila ne more redno poravnati svojih obveznosti. Ne redko imajo neporavnane terjatve za upnika usodne posledice v smislu stečaja ali postopka prisilne poravnave.

V izogib navedenim težavam z ne plačniki oz. dolžniki, vam družba NEKSUS agencija d.o.o. ponuja pravno pomoč. Ponujamo vam izvedbo celotnega postopka izvensodne izterjave dolga, pri čemer velja poudariti, da je naša dejavnost legalna in v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Naše delo obsega zunaj sodno opominjanje dolžnika in iskanje alternativnih rešitev za poplačilo terjatve (kompenzacije, asignacije, cesije..ipd) ter pridobitvijo vseh potrebnih – relevantnih podatkov o dolžniku (podatki o premoženju, zaposlitvi, ..ipd) za potrebe uveljavljanja plačila terjatve. V kolikor izvensodna rešitev zadeve ni mogoča se nadaljuje s sodno izterjavo dolga, pri čemer velja opozoriti na naše dobro sodelovanje s sodišči in izvršitelji, z namenom čim hitrejše in čim uspešnejše izterjave dolga. Pravno pomoč vam nudimo tudi v primeru rubeža dolžnikovih premični in drugega premoženja dolžnika. Naše delo obsega vse aktivnosti od trenutka neplačila zapadlih obveznosti do trenutka popolnega plačila zapadle obveznosti.

Jamstva za stoodstotno poplačilo vaše terjatve vam seveda ne moremo ponuditi, saj je slednje odvisno od več različnih faktorjev. Zagotovimo pa vam lahko, da je naše osnovno vodilo strokovnost in stranki zagotoviti stoodstotno poplačilo terjatve.

Ker se zavedamo, da kot upnik niste pripravljeni za izterjavo dolga nameniti dodatnih denarnih sredstev, vam ponujamo enkratno rešitev. Celoten postopek zunaj sodne in sodne izterjave dolga bomo za vas opravili brezplačno oz. ob plačilu nagrade in nastalih stroškov, ki zapadejo v plačilo šele, ko boste prejeli plačilo vaše terjatve.

V kolikor je naša ponudba za vas zanimiva oz. želite o nas izvedeti več ne oklevajte in nas pokličite na telefonsko številko 031 341 161 ali 040 375 060 ali nam pišite na info@neksus.si.

Veselimo se vašega klica!
Za dodatne informacije o naši ponudbi nas kontaktirajte preko e-pošte, spletnega obrazca: