TELEFON: 031 341 161 | E-POŠTA: info@neksus.si  NEKSUS AGENCIJA: Stara cesta 41, 2311 Hoče

PRAVNE STORITVE

Ponujamo vam pester nabor pravno svetovalnih storitev.

Delovno pravo

Pravno svetovanje in pomoč delodajalcu. Pravno svetovanje in pomoč delavcu.

Civilno pravo

Pravno svetovanje in pomoč pri sestavi pogodb, odškodninskih zatevkov, tožb in predlogov.

Stvarno pravo

Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin, pri pregledu zemljiškoknjižnega stanja.

Gospodarsko pravo

Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin.

Dedno pravo

Pravna pomoč in svetovanje na področju dedovanja.

Upravno pravo

Pravna pomoč in svetovanje na področju upravnega prava.

Odkup podjetij

Želite prodati delujoče podjetje, morda imamo interesenta-kupca, ki bi prevzel podjetje in nadaljeval.

Dokapitalizacije

Dokapitalizacija je dodatno vlaganje kapitala v podjetje z namenom, da se izboljša struktura in kvaliteta kapitala.

Mediacija

Ali se z dolžnikom ali poslovnim partnerjem ne uspete dogovoriti o rešitvah nastalih problemov?

NUDIMO VAM CELOTEN SPEKTER PRAVNEGA SVETOVANJA IN STORITEV NA RAZLIČNIH PRAVNIH PODROČJIH!