TELEFON: 031 341 161 | E-POŠTA: info@neksus.si  NEKSUS AGENCIJA: Stara cesta 41, 2311 Hoče

UPRAVNO PRAVO


1. pravna pomoč in svetovanje na področju upravnega prava:

  • pri uvedbi upravnega postopka, sestavljanju listin ter drugih zahtevkov, pritožb, ugovorov, predlogov in prošenj, naslovljenih na državne organe, organe lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil.

 

NUDIMO VAM CELOTEN SPEKTER PRAVNEGA SVETOVANJA IN STORITEV NA RAZLIČNIH PRAVNIH PODROČJIH!